Periodisme digital: present i futur

viernes, noviembre 03, 2006

Sessió 6. Periodisme ciutadà: estratègies per dinamitzar la participació

Ponents: Eva Domínguez, de la Universitat Ramon Llull, i Anna Solana, del Diari de Barcelona

L’Eva Domínguez va començar la sessió delimitant què és i què no és periodisme ciutadà. Segons Domínguez, la participació de l’audiència és imprescindible en el periodisme a partir d’ara, però no està clar que tota participació ciutadana sigui periodisme ciutadà. Quan parlem de periodisme ciutadà, normalment ens referim als weblogs i a ohmynews.com (
http://www.ohmynews.com/ ). Els weblogs són clarament un fenòmen participatiu ciutadà, però només una petita part són periodisme ciutadà. Lligant aquesta sessió amb l’anterior, només aquells weblogs que complissin les condicions que proposava la Karma Peiró en la seva definició de periodisme digital serien periodisme ciutadà.

WeMedia (
http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf ) presenta una sèrie de propostes als mitjans per enfrontar-se a aquest fenomen que, segons ells, es produeix a:

Per la seva part, l’Anna Solana va presentar el nou Diari de Barcelona (http://www.diaridebarcelona.cat/index2.html ), que ella defineix com una nova revista televisiva. Té un format molt innovador. Em sembla molt encertat que una empresa pública, que no ha de competir per la publicitat, faci apostes arriscades i innovadores com aquesta.