Periodisme digital: present i futur

jueves, noviembre 02, 2006

Sessió 5: Periodisme digital, una professió amb futur?

Ponent: Karma Peiró, de la Universitat de Vic i del Sindicat de Periodistes

La Karma Peiró va començar la sessió amb una definició de periodista digital que va engegar un debat molt animat amb el públic. Segons Peiró, periodista digital és aquella persona que realitza tasques periodístiques (en text, so o vídeo) amb uns criteris periodístics (de veracitat, rigor...) i, si és possible, fidelitzant, amb la intenció de crear qualitat dins de la xarxa. I totes aquestes tasques es fan amb aquests criteris de qualitat de continguts, regularitat, etc i a internet.

Peiró defensa que el periodista digital no té perquè ser un professional que hagi estudiat periodisme i que cobri per la seva tasca de periodisme digital. Segons ella, si es compleixen les condicions de la seva definició (en quant a qualitat de continguts, veracitat, rigor, regularitat...) aquesta persona és un periodista digital, independentment de la seva formació.
Després del debat sobre aquesta qüestió, la Karma Peiró va fer un resum preliminar dels resultats de l’estudi que ha realitzat sobre la situació laboral i contractual dels periodistes digitals, i del qual se’n publicaran els resultats definitius el 15 de novembre a
http://www.sindicat.org/ i a http://www.periodistesdigitals.org/